Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 14
Zobrazujem: 0 - 14
Pridať firmu
IČOFirma
31617832: DSP, spol. s r.o.
36813605: EKOinvest, s.r.o.
36709638: EVOTS, s.r.o.
14197707: Ignác Kmeť - KOVOTRANS
33610231: Ing. Emil Čičmanec EKONASO
37458922: Ing. Miroslav Greman
17825733: Ján Zábojník Akubatérie
44055889: LUTRA trade, s.r.o.
36743976: PD RECYKLING, s.r.o.
31612016: REPLAYPLAST, s.r.o.
43050441: Richard Poklemba RP
14197693: Štefan Kmeť - KOVOTRANS
36011185: TEZAS,spol. s r.o.
41848675: Viliam Čecho ENVI-S